Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Kategorija: Kongresi i simpoziji

Skup u spomen na Božidara Špišića – webinar

Kongresi i simpoziji

Poštovane kolegice i kolege, U prilogu je poziv za sudjelovanje na tradicionalnom Skupu u čast Božidaru Špišiću koji organiziraju Klinika za ortopediju Kliničkog bolničkog centra i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko udruženje ortopeda i traumatologa. Skup će se održati u mrežnom obliku. Predavanja će biti dostupna na stranici www.spisic.com.hr. … Saznajte više