Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

O nama

Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu (HDFRM) je stručno društvo Hrvatskog liječničkog zbora. Okuplja više od 250 liječnika specijalista i specijalizanata Fizikalne medicine i rehabilitacije, promičući stručne i strukovne aktivnosti, na dobrobit profesije, naših pacijenata i Domovine.

Društvo kontinuirano djeluje od 1947. godine, kada je osnovano pod nazivom Hrvatsko društvo za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, reumatologiju i balneologiju HLZ-a.

Izdvajanjem i osamostaljenjem društva za reumatologiju (1967.) unutar HLZ-a, HDFMR nastavlja tradiciju, i sukladno razvoju struke od 2005. djeluje pod imenom Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu HLZ-a.