Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Mediately Baza Lijekova

Mediately Baza Lijekova

Mediately Baza Lijekova, besplatna mobilna aplikacija za Apple iOS i Android, sadrži kompletnu bazu registriranih lijekova u Hrvatskoj ažuriranu prema lokalnim izvorima Halmedu i HZZO-u te European Medicines Agency (EMA), s detaljima o indikacijama, doziranju, cijeni i listi za svaki lijek.

Unutar Baze lijekova nudimo i alate, korisne za lječnike:

  • BMI (Body Mass Index)
  • BSA (Body Surface Area)
  • CHA₂DS₂-VASc
  • DVT (Caprini)
  • HAS-BLED
  • Padua Prediction Score
  • PERC Rule
  • Corrected QT Interval
  • Wells’ Criteria for PE

te mnoge druge funkcije korisne u svakodnevnom radu (Creatinine clearance, ATK klasifikacija).

Ako vas zanima više, instalirajte besplatno aplikaciju Baza lijekova na svoj mobitel.