Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Dužnosnici

Predsjednik HDFRM-a: Doc. dr. sc. Frane Grubišić, dr. med., spec., subspec. – franegrubisic@gmail.com

  • nacionalni predstavnik u ESPRM-u
  • član Nadzornog odbora ESPRM-a
  • voditelj Znanstvenog odbora za implementaciju medicine temeljene na dokazima u kliničkoj praksi ESPRM-a
  • nacionalni manager i predstavnik u UEMS PRM Sekciji i Odboru

Prva dopredsjednica: Prim. mr. sc. Katarina Sekelj Kauzlarić, dr. med., spec. – katarina.ks17@gmail.com

  • druga dopredsjednica Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite pri HLZ-u

Drugi dopredsjednik: Prof. dr. sc. Tonko Vlak, dr. med., spec., subspec. – tonkovlak@gmail.com

Tajnik: Vedran Brnić, dr. med., spec. – tajnik.hdfrm@gmail.com

Rizničarka: Silvija Mahnik, dr. med., spec. – silvija.mahnik@gmail.com

Članovi Upravnog odbora:

Dr. sc. Ana Aljinović, dr. med., spec. – ana.aljinovic@gmail.com

Doc. dr. sc. Dubravka Bobek, dr. med., spec., subspec. – dubravka.bobek@hotmail.com

Dr. sc. Darija Granec, dr. med., spec., subspec. – dgranec@gmail.com

Prof. dr. sc. Nadica Laktašić Žerjavić, dr. med., spec., subspec. – nadica_laktasic@yahoo.com

  • nacionalni predstavnik u UEMS PRM Sekciji

Silvija Mahnik, dr. med., spec. – silvija.mahnik@gmail.com

Prof. dr. sc. Valentina Matijević, dr. med., spec. – valentina.matijevic@gmail.com

Prim. dr. sc. Saša Moslavac, dr. med., spec. – sasa.moslavac@yahoo.com

Adelmo Šegota, dr. med., spec., subspec. – adellmos@yahoo.com

Prof. dr. sc. Simeon Grazio, dr. med., spec., subspec. – simeon.grazio@zg.t-com.hr

  • nacionalni predstavnik u ESPRM-u

Prof. dr. sc. Porin Perić, dr. med., spec., subspec. – porin.peric@gmail.com

Prof. dr. sc. Tea Schnurrer Luke Vrbanić, dr. med., spec., subspec. – tlukevrb@inet.hr

  • nacionalni predstavnik u UEMS PRM Odboru