Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Dužnosnici

Predsjednik HDFRM Prof.dr.sc.Tonko Vlak, dr.med – tonkovlak@gmail.com

1. Dopredsjednik Prof.dr.sc. Simeon Grazio, dr.med – simeon.grazio@zg.t-com.hr
2. Dopredsjednik Doc.dr.sc. Saša Moslavac, dr.med. – sasa.moslavac@vz.t-com.hr
– nacionalni delegat-menadžer u UEMS-i

Tajnik Daniela Šošo, dr.med – soso.daniela@gmail.com
Rizničarka: Blaženka Nekić, dr.med. – poliklinika.nekic@gmail.com

Članovi UO:

Doc.dr.sc.Nadica Laktašić Žerjavić, dr.med – nadica_laktasic@yahoo.com
Doc.dr.sc.Dubravka Bobek, dr.med. – dubravka.bobek@hotmail.com
Dr.sc.Frane Grubušić, dr.med. – franegrubisic@gmail.com
– nacionalni predstavnik u ESPRM
– glavni urednik časopisa Fizikalna i rehabilitacijska medicina

Doc.dr.sc.Valentina Matijević,dr.med. – valentina.matijevic@gmail.com
Dr.sci. Ana Aljinović, dr.med. – ana.aljinovic@gmail.com
Ivica Fotez,dr.med. – ivica.fotez@vt.t-com.hr
Iva Žagar, dr.med – iva.zagar@yahoo.com
Prim.Katarina Sekelj Kauzlarić, dr.med. – katarina.ks17@gmail.com
– predstavnica HDFRM u Savjetu HLZa
– članica Sekcije i Odbora za FRM UEMS-a
– članica nacionalne delegacije RH u Vijeću UEMS-a*
– drugi dopredsjednik Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite pri HLZ-u
– drugi dopredsjednik Povjerenstva za međunarodnu suradnju HLZ-a
Prof.dr.sc.Tea Schnurrer Luke Vrbanić – tlukevrb@inet.hr
Darija Granec, dr.med. – dgranec@gmail.com