Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Edukacija

PRM for medical students – udžbenik

 

 

UEMS PRM Sekcija i Odbor su na Godišnjoj skupštini u Bratislavi, 9/2017 donijeli:

European Training Requirement PRM specialty

 

 

SILABUS IZ REHABILITACIJSKE MEDICINE ZA OZLJEDE/BOLESTI KRALJEŽNIČNE MOŽDINE
– autori: Ruth Marshall i Saša Moslavac

European Board Of Physical And Rehabilitation Medicine – Logbook

Prezentacija kongresa: CESPRM, Venecija, 23. svibnja 2010. godine

Kardiovaskularna rehabilitacija

Petra Miklić dr. med.: Normalan hod i analiza hoda

Martina Peloza, dr. med.: Patološki obrasci hoda