Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Skup u spomen na Božidara Špišića – webinar

Poštovane kolegice i kolege,

U prilogu je poziv za sudjelovanje na tradicionalnom Skupu u čast Božidaru Špišiću koji organiziraju Klinika za ortopediju Kliničkog bolničkog centra i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko udruženje ortopeda i traumatologa.

Skup će se održati u mrežnom obliku.

Predavanja će biti dostupna na stranici www.spisic.com.hr.

Webinar će biti dostupan od 18.12.2021. od 08:00 do 31.12. 2021. do 23:59 sata.

Sudjelovanje na Skupu vrednovano je od Hrvatske liječničke komore sa 6 bodova.

Za sudjelovanje na skupu ne naplaćuje se kotizacija.

Program skupa je u prilogu.

spisic-2021-1