Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

10. HRVATSKI KONGRES FIZIKALNE I REHABILITACIJSKE MEDICINE, 14.-17. OŽUJKA 2024., ŠIBENIK