Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Poslijediplomski tečaj I kategorije, Nove tehnologije u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji, Laser visokog intenziteta i udarni val

Poslijediplomski tečaj I kategorije, Nove tehnologije u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji, Laser visokog intenziteta i udarni val

 

Split, 14-15. veljače 2015.

 

„NOVE TEHNOLOGIJE U FIZIKALNOJ MEDICINI I REHABILITACIJI:
LASER VISOKOG INTENZITETA I UDARNI VAL”
I dan 14.02.2015.
08:00-08:30 Prijava polaznika
08:30-08:45 Uvodna riječ –organizatori tečaja
08:45-09:15 P: prof. dr.sc. Tonko Vlak, dr.med.: Izvanzglobni reumatizam – medicinske spoznaje
utemeljene na dokazima
09:15-09:45 P: prof.dr.sc. Livia Puljak, dr.med.: Mehanizam boli u izvanzglobnom reumatizmu
09:45- 10:15 P: Neven Elezović, dr.med.: Liječenje boli u izvanzglobnom reumatizmu
10:15-11:00 P: Blaženka Nekić, dr.med.: Udarni val
11:00-11:30 S: Marina Stepić, bacc. phy.: Tehnika primjene udarnog vala
11:30-12:00 Pauza za kavu
12:00-12:30 P: Blaženka Nekić, dr.med.: Laser visokog inteziteta
12:30-13:00 S: Marina Stepić, bacc.phy.: Tehnika primjene lasera visokog inteziteta
13:00-13:30 P: Blaženka Nekić, dr.med.: Zajednička primjena udarnog vala i lasera visokog inteziteta
13:30-14:30 Ručak
14:30-15:00 P: doc.dr. sc. Jure Aljinović ,dr.med.: Anatomija ramenog zgloba
15:00-15:30 P: dr. sc. Dinko Pivalica, dr.med., doc.dr. sc. Jure Aljinović ,dr.med: Kalcificirajući
tendinitis ramena
15:30 -17:00 V: dr. sc. Dinko Pivalica, dr.med., Boris Bečir, dr.med., doc.dr. sc. Jure Aljinović
,dr.med., Marina Stepić, baccphy.: Praktična primjena udarnog vala i lasera visokog inteziteta u
liječenju kalcificirajućegtendinitisa ramena
17:00 – 17:15 Pauza za kavu
17:15 – 17:45 P: doc.dr.sc. Ana Poljičanin,dr.med: Anatomija lakatnog zgloba
17:45 – 18:15 P: mr. sc. Asja Tukić, dr.med.: Epikondilitis
18:15 – 20:15 V: dr. sc. Dinko Pivalica, dr.med., Boris Bečir, dr.med., dr. sc. Ana Poljičanin ,dr.med.,
Marina Stepić, baccphy.:: Praktična primjena udarnog vala i lasera visokog inteziteta u liječenju
epikondilitisa
21:00 Svečana večera
II dan 15.02.2015.
08:30 -09:00: P: doc.dr.sc. Maja Marinović Guić, dr.med: Anatomija koljena
09:00-09:30: P: dr.sc. Dinko Pivalica, dr.med.: Skakačko koljeno
09:30 – 11:30:V: dr.sc. Dinko Pivalica, dr.med., Boris Bečir, dr.med., dr.sc. Ana Poljičanin ,dr.med.,
Marina Stepić, bacc.phy.Praktična primjena udarnog vala i lasera visokog inteziteta u liječenju
skakačkog koljena
11:30 – 12:00: Pauza za kavu
12:00 – 12:30: P: dr.sc. Ana Čarić, dr.med: Anatomija stopala
12:30- 13:00: P: dr.sc. Dinko Pivalica, dr.med.: Plantarni fascitis
13:00 – 15:00: V: dr.sc. Dinko Pivalica, dr.med., Boris Bečir, dr.med., doc.dr. sc. Jure Aljinović
,dr.med., Marina Stepić, bacc.phy.: Primjena udarnog vala i lasera visokog inteziteta u liječenju
plantarnog fascitisa
15:00 – 16:00: Ručak
16:00 – 16:30: P: prof.dr.sc. Igor Barišić, dr.med.: Ultrazvučna dijagnostika izvanzglobnog
reumatizma
17:00- 17:45: S: doc.dr.sc. Slavica Kozina, prof. psihol: Vještine komunikacije u timu
17:45-18:15: Zatvaranje tečaja

Informacije o događaju:

Datum događanja:  13.02.2015 23:00h

PDF program: Preuzmite PDF program

Točna lokacija: