Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Ortopedska pomagala – Osnove primijenjene ortotike; primijenjene protetike i rehabilitacije; pomagala za kretanje i njihova primjena

Iz tiska je izašla knjiga-priručnik-nastavni udžbenik,  Ortopedska pomagala – Osnove primijenjene ortotike; primijenjene protetike i rehabilitacije; pomagala za kretanje i njihova primjena.

Izdavači knjige su Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, KBC Zagreb i ISPO- Croatia.

Urednik je Neven Kauzlarić. Suradnici u specijaliziranim poglavljima su: Marina Abramović, Damir Gluhak, Rosarija Habuš i Mario Končić.

Grafičko oblikovanje i prijelom knjige  učinio je Dean Werner

Tisak: Print  Cerovski u nakladi 500 primjeraka

 

O Knjizi :

 

Knjiga Ortopedska pomagala – Osnove primijenjene ortotike; primijenjene protetike i rehabilitacije; pomagala za kretanje i njihova primjena,  nastala je kao plod višegodišnjeg rada, učenja u teoriji i praksi u područjima koja obuhvaćaju primijenjenu protetiku, ortotiku te fizioterapiju s temeljnim rehabilitacijskim postupcima u ortotici i protetici te pomagalima za kretanje.

Autori knjige, pripremajući i vršeći predavanja te radeći sa studentima i specijalizantima, ali i davajući savjete i mišljenja kolegama  ortopedima i fizijatrima iz drugih ustanova u nedoumicama ili oko zahtjevnih indikacija u propisivanju pojedinih složenih pomagala, uvidjeli se da nedostaje jedno djelo iz područja ortopedskih pomagala na hrvatskom jeziku koje bi obuhvatilo osnove i temeljne principe u primjeni ortopedskih pomagala.

Presudni motiv za nastajanje knjige bio je rad sa  specijalizantima i postdiplomantima tijekom specijalizacije iz Fizikalne i rehabilitacijske medicine, Ortopedije i traumatologije kao i studentima fizioterapije i radne terapije te studentima Medicinskog fakulteta.

Knjiga kroz svoja poglavlja osim edukacijske naravi daje temeljne preporuke svim zdravstvenim djelatnicima za svakodnevni rad u kliničkoj praksi vezanoj uz ortopedska pomagala, napose specijalistima fizikalne i rehabilitacijske medicine te specijalistima ortopedije  i/ili traumatologije, fizioterapeutima i radnim terapeutima.

U ovom izdanju ne nalazi se primijenjena ortotika liječenja deformacija kralježnice dječje i adolescentne dobi jer navedena tematika je objavljena i razrađena, na hrvatskom jeziku u već specijaliziranim zbornicima-knjigama koje obrađuju  liječenje skolioza i kifoza.

Dosadašnje učenje u području primjene ortopedskih pomagala zasnivalo se uglavnom na  tekstovima koji su nastajali tijekom priprema za simpozije ili kongrese u području ortopedskih pomagala, fizikalne i rehabilitacijske medicine, ortopedije, fizioterapije te bili objavljivani u kongresnim zbornicima, napose, Knjigama simpozija Društva za protetiku i ortotiku – ISPO  Croatia. Članci objavljeni u Knjigama simpozija kao i suvremene smjernice ipreporuke ISPO-a i AAOS-a (Američke akademije ortopedskih kirurga- razred za ortotiku i protetiku) u primjeni ortopedskih pomagala dali su temelje ovoj knjizi.

Poštujući zahtjevnost transdisciplinarnog pristupa i rada u suvremenoj primijenjenoj ortotici i protetici, posebnost knjige je da su u njenom stvaranju sudjelovali stručnjaci različitih profila: ortopedi, fizijatri, ortopedski inženjeri i fizioterapeuti.

 

Cijena knjige je 200,00 Kn.

Za specijalizante ortopedije i traumatologije,  fizikalne i rehabilitacijske medicine studente medicine , fizioterapije i radne terapije te studente protetike i ortotike cijena knjige je 100,00 Kn uz predočenje  indeksa odnosno specijalizantske knjižice.

Knjiga je dostupna (plaćanje i osobno podizanje) u sjedištu ISPO Croatia, Božidarevićeva 11, 10000 Zagreb, u tajništvu Zavoda, kod gđa Biserke Tominić.

 

Za plaćanje preko R1 i/ili dostavu poštom, potrebno kontaktirati tajnika Društva za  protetiku i ortotiku ISPO Croatia: ing. Dean Werner: kontakt: +385 99 3267 836;  dean@werner.hr