Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Hrvatski – ICF Generic-30 (ICF Rehabilitation Set)

Poštovani kolegice i kolege,

Završili smo posao hrvatske prilagodbe inačice ICF Generic-30 (Rehabilitacijskog seta), kao jedna od prvih zemalja u Europi. Instrument je pred nama, možemo ga koristiti u radu, i pozivamo vas na njegovu implementaciju. POVEZNICA NA INSTRUMENT