Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Hrvatski – ICF Generic-30 (ICF Rehabilitation Set)

POVEZNICA NA INSTRUMENT

 

Poštovani kolegice i kolege,

Međunarodna klasifikacija funkcioniranja, nesposobnosti i zdravlja (skr. engl. ICF) je alat razvijen ciljem ujednačavanja i standardiziranja jezika za opisivanje i klasifikaciju domena funkcioniranja, nesposobnosti i zdravlja. Radi se o široko-primjenjivom indikatoru na razini pojedinca i populacije, koji podržava Svjetska zdravstvena organizacija i International Society of Physical and Rehabilitaion Medicine (ISPRM) 2015-2017. Bijela knjiga FRM i Sekcija UEMS-PRM prepoznali su značenje sastavnica ICF-a u rehabilitacijskom procesu kao dio „dijagnostike i ocjene u FRM“.

Kao dio međunarodnih napora razvoja i implementacije nacionalnih modela ICF Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu (HDFRM) HLZ-a je odlučilo organizirati prijevod i prilagodbu jednostavnih, intuitivnih opisa ICF Rehabilitacijskog seta (30 kategorija, uključivo 7 kategorija Generičkog seta) na hrvatski jezik. Pri tome se nastojalo naglasiti osnovno  značenje/koncept pojedine kategorije, vodeći računa da stilski bude pogodno za svakodnevnu uporabu.

Rad na ovoj akademskoj/nekomercijalnoj prilagodbi i stvaranju hrvatske inačice se odvijao kroz multidisciplinarne radne grupe i plenarne sjednice, a uključio je stručnjake koji rade u različitom okruženju i u različitim djelovima Hrvatske. Koordinator ovog projekta HDFRM je prof. dr.sc. Simeon Grazio.

Popis i uloga stručnjaka koji su sudjelovali u projektu:

Grupa I – koordinator: prof. dr. sc. Simeon Grazio

Prof. dr. sc. Simeon Grazio, dr. med. –KBC Sestre milosrdnice

Prof. dr. sc. Tonko Vlak, dr. med. – KBC Split

Prim. dr. sc. Frane Grubišić, dr. med. – KBC Sestre milosrdnice

Doc. dr. sc. Mira Kadojić, dr. med. – KBC Osijek

Mateja Znika – dipl. physioth. – Zdravstveno veleučilište Vukovar

Ana Šečić – mag. rehabilitator – KBC Sestre milosrdnice

Nada Kursar Crmarić – prof. logoped – KBC Split

 

Grupa II – koordinator: prof. dr. sc. Tea Schnurrer Luke Vrbanić

Prof. dr.sc. Tea Schnurrer Luke Vrbanić, dr. med. – KBC Rijeka

Doc. dr. sc. Nadica Laktašić Žerjavić, dr. med. – KBC Zagreb

Doc. dr. sc. Dubravka Bobek, dr. med. – KB Dubrava

Dr. sc. Viviana Avancini-Dobrović, dr. med. – KBC Rijeka

Darija Granec, dr. med. – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

Ivana Baniček-Šoša – bacc. physioth. – KBC Rijeka

 

Grupa III – koordinator: doc. dr. sc. Saša Moslavac

Doc. dr.sc. Saša Moslavac, prim. dr. med. – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Dr. sc. Ana Aljinović, dr. med. – KBC Zagreb

Katarina Lohman Vuga, dr. med. – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Dr. sc. Daria Vuger Kovačić – psiholog – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Mirjana Kučina – viši radni terapeut – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Zoran Košćak, dipl. med. techn. – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Dodatno smo proveli i prijevod hrvatske inačice na engleski jezik (engl. back-translation) čime smo potvrdili i kompletirali cjelokupni proces prijevoda i prilagodbe.

Vjerujemo da će hrvatska inačica ICF rehabilitacijskog seta, što je i njezina osnovna svrha, biti osnovni alat za prikupljanje podataka, procjenu stanja bolesnika te za planiranje i ocjenu ishoda rehabilitacije, a zbog standardiziranog izvještavanja olakšat će usporedbu zdravstvenih i sa zdravstvom povezanih podataka između različitih zdravstvenih sustava.

 

POVEZNICA NA INSTRUMENT