Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

UEMS PRM Section and Board Statement “Rehabilitation for persons with COVID-19”

U prilogu je posebna Izjava Sekcije i Odbora za Fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Europske unije medicinskih specijalista (UEMS PRM Section and Board) o “Rehabilitaciji osoba s COVID-19”

Izjava na poveznici