Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Trinaesta lošinjska škola prirodnih ljekovitih cinitelja “Zdravlje i turizam u Hrvatskoj”, od 7. i 8. rujna 2012. u Lječilištu Veli Lošinj

Poštovani,
Ispred Hrvatskoga društva za balneoklimatologiju i prirodne
ljekovite cinitelje Hrvatskoga lijecnickog zbora i Ljecilišta Veli Lošinj
cast nam je pozvati Vas na Trinaestu lošinjsku školu prirodnih
ljekovitih cinitelja “Zdravlje i turizam u Hrvatskoj”, koja ce se održati
od 7. i 8. rujna 2012. u Ljecilištu Veli Lošinj. Trudit cemo se, pored
medicinskoga znanstveno-strucnoga dijela, posvetiti pažnju i drugim
zanimljivim i vrijednim sadržajima.
Srdacno Vas pozdravljamo i s radošcu ocekujemo u Velomu
Lošinju!
Goran Ivaniševic, v.r. Renata Žugic, v.r.
POZIV ZA SLANJE RADOVA ZA ZBORNIK RADOVA
Cjelokupni rad, koji sadrži: naslov na hrvatskom i engleskom
jeziku, ime i prezime autora, naziv i adresu ustanove, sažetak na
hrvatskome jeziku (do 7 redaka) s kljucnim rijecima (do 5) i
njihov prijevod na engleski jezik, uvod, kratki opis problema –
svrhe rada, materijal i metodu, bitne rezultate po mogucnosti
brojcano izražene, raspravu, zakljucke donesene na temelju
vlastitih rezultata i literaturu (do 20 navoda) molimo poslati u
Word formatu (tekst opsega do 6 (šest) A4 stranica sa svim
prilozima, na jednoj stranici do 25 redaka s po 80 znakova u
svakom, ukljucujuci razmake, sa slovima velicine 12 tocaka, font
Times New Roman) najkasnije do 10. kolovoza 2012. na e-mail:
g_ivanisevic@hotmail.com
XIII. lošinjska škola prirodnih ljekovitih cinitelja
‚‚Zdravlje i turizam u Hrvatskoj’’
Veli Lošinj, 7.-8. rujna 2012.
Organizatori
HRVATSKI LIJECNICKI ZBOR
Hrvatsko društvo za balneoklimatologiju i prirodne ljekovite cinitelje
LJECILIŠTE VELI LOŠINJ
Organizacijski odbor
Renata Žugic (predsjednica), Goran Ivaniševic (voditelj Skupa)
Mjesto održavanja Ljecilište, Podjavori 27, 51551 Veli Lošinj
Rezervacija smještaja
Mirjana Horvat / ATLANTIS  01 4811155
email: zagreb@ atlantis-travel.hr
Ljecilište Veli Lošinj  051 236 111
email: ljeciliste-veli-losinj@ri.t-com.hr
GRADANSTVU SLOBODAN ULAZ NA PREDAVANJA!
Kotizacija 700,00 kuna, umirovljenici i studenti 150,00 kuna
uplacuje se na kunski žiro racun: HLZ, Šubiceva 9, 10000 Zagreb u
Zagrebackoj banci br. 2360000-1101214818 s pozivom na broj 401, sa
svrhom doznake Veli Lošinj 2012. ili prigodom registracije u dane
održavanja Skupa. Potvrdu o uplati molimo donijeti na Skup!
Skup ce bodovati Hrvatska lijecnicka komora!
PROGRAM
PETAK, 7. RUJNA 2012.
14,00-17,00 Prijava sudionika
16,00-16,10 Otvorenje skupa
16,10-19,00 Strucni program – izlaganja po 15 minuta s raspravom
17,30-18,00 Stanka
19,30 Domjenak
20,30 Strucno-terapijska šetnja Velim Lošinjem
SUBOTA, 8. RUJNA 2012.
8,00-10,00 Prijava sudionika
8,00-8,30 Tjelovježba na igralištu
10,00-18,0 Strucni program na brodu – izlaganja po 15 minuta s
raspravom