Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Tečaj trajne medicinske izobrazbe 1. kategorije: Odabrane teme o zbrinjavanju i rehabilitaciji osoba s ozljedom kralježnične moždine, 14-15.02.2020., Medicinski fakultet, Split

Poslijediplomski tečaj trajne medicinske izobrazbe I. kategorije                                     

“Odabrane teme o zbrinjavanju i rehabilitaciji osoba s ozljedom kralježnične moždine” 

14.02.  – 15.02.2020.g. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu

Da li znamo kako se osjećaju bolesnici kada prežive traumu i ozljedu kralježnične moždine ? Da li su nam poznate sve njihove potrebe, strepnje, vrste onesposobljenosti ? Kako se osjećaju, mahom, mladi bolesnici, kada se ponovo moraju uključiti u svakodnevne životne i profesionalne aktivnosti ? Najveći broj odgovora na ova pitanja ne znamo i nemamo mogućnosti odgovoriti na postavljena pitanja od strane takvih bolesnika. A činjenice nam govore da se svake godine u Hrvatskoj dogodi 100-njak ozljeda kralježnične moždine (OKM) s posljedičnom tetraplegijom ili paraplegijom. Zbog činjenice da se kirurškim putem danas značajno bolje zbrinjavaju i stariji bolesnici, nastradali najvećim dijelom, u prometnim traumama, prosječna dob bolesnika s OKM u Hrvatskoj sada iznosi oko 30 godina. Ranije su to bili značajno mlađi bolesnici, koji svoje spinalne ozljede dožive ili skokom u more, ili u prometnom udesu, ili u nekakvim banalnim i neobičnim dječjim igrama. Postupnik liječenja za takve bolesnike je u Hrvatskoj dobro razrađen u onom prvom segmentu, kirurško zbrinjavanje u nekoj neurokirurških klinika pa odlazak na inicijalnu rehabilitaciju u spinalni centar Varaždinskih toplica. U nacionalnom spinalnom centru raspolažu s 35 bolničkih kreveta za liječenje takvih bolesnika, čije prosječno trajanje inicijalne rehabilitacije, prije povratka kući, u spinalnom centru iznosi za bolesnike s paraplegijom oko 90 dana, a za one s tetraplegijom oko 180 dana. Tek nakon toga, povratkom u okrilje svoje obitelji, nastaju problemi u svakodnevnom funkcioniranju, u odnosu s okolinom, u profesionalnom smislu.

OKM je kompleksna ozljeda s nizom posljedica, koje je teško liječiti, a rehabilitacija takvih osoba zahtjevan je proces. Posljedice ozljede za bolesnika, obitelj, užu i širu zajednicu mogu imati katastrofalan ishod s medicinske, ali i s društvene, emocionalne, psihološke i ekonomske strane. Nastojanje da se specijaliziranim rehabilitacijskim pristupom multidisciplinarnog tima te praćenjem bolesnika u zajednici posljedice mogu značajno ublažiti uz maksimaliziranje preostalih sposobnosti bolesnika u aktivnostima i participaciji, težnja je svakog rehabilitacijskog stručnjaka. Kako te probleme nadići, kako ih riješiti i kako racionalno prihvatiti sve te teme o zbrinjavanju i rehabilitaciji osoba s OKM, bio je motiv različitim zdravstvenim stručnjacima, okupljenim oko inicijatora ovog poslijediplomskog tečaja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, da u dva dana pokušaju razmijeniti iskustva i odgovoriti na najveći broj ovih pitanja. Nastavnici našeg fakulteta, članovi Katedre za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, doc. Ana Poljičanin i prof. Tonko Vlak su taj izazov prihvatili te su u suradnji sa svojim kolegama iz Švedske, dr. Ivanom Sunarom, prof. Claesom Hultlingom i dr. Jonasom Grippelandom (Slika 1), organizirali ovaj zanimljivi Tečaj u Splitu 14.02. i 15.02.2020.g. Inicijativa se rodila tijekom zajedničkog sastanka i druženja u Stockholmu u rujnu 2018.g., a da se radilo o dobrom projektu, zanimljivom i nadasve edukativnom, potvrdio je i veliki interes slušača, kojih se 202 popunilo on-line prijavu na web stranici Tečaja, sa željom da sudjeluju na njemu (Slika 2). Kao slušači, prijavljeni iz svih krajeva Hrvatske, ali i Slovenije  te Bosne i Hercegovine, sudjelovali su različiti profili zdravstvenih radnika, liječnici, medicinske sestre i fizioterapeuti. Važnost i kvalitetu Tečaja prepoznalo je i Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika Hrvatske liječničke komore, kao i Komora medicinskih sestara te Komora fizioterapeuta te su kategorizirali i bodovali ovaj stručni skup. Tečaj je održan u prostorima Medicinskog fakulteta u Splitu, a sve sudionike je prilikom otvaranja pozdravio i dekan našeg fakulteta prof. Zoran Đogaš (Slika 3). Potporu organizaciji skupa su dali i Ravnateljstvo KBC Split, splitska podružnica Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (Slika 4), Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora te Hrvatsko desetljeće kostiju i zglobova.

Predavači na Tečaju su bili :

Claes Hultling – specijalist anesteziologije i neurologije, iz Spinalis SCI Unit/Dept of Neurology, Karolinska University Hospital, Stockholm, Švedska, koji nam je govorio o nekim tabu temama ovog područja, seksualnosti bolesnika s OKM te korištenju medicinskog kanabisa u liječenju ovih bolesnika.

Ivan Sunara, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, Rehab Station Stockholm, Švedska, koji je imao zapaženo predavanje o mogućnostima neurološkog oporavka bolesnika s OKM te o važnosti multidisciplinarnosti u rehabilitaciji bolesnika s OKM.

Jonas Grippeland, Karolinska Universitetssjukhuste, Stockholm, Švedska, sa svojim predavanjima o kroničnim posljedicama OKM, progresivnom posttraumatskom mijelopatijom, osteoporozom i autonomnom disrefleksijom.

Tea Schnurrer Luke Vrbanić, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, KBC Rijeka, Medicinski fakultet Rijeka, predavanjem o korištenju robotike u rehabilitaciji ovih bolesnika.

Ivica Francišković, specijalist neurokirurgije, OB Zadar, predavanjem o kirurškom zbrinjavanju OKM.

Tonko Vlak, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, KBC Split, Medicinski fakultet Split, Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, predavanjem o značaju nutritivne potpore u rehabilitaciji ovih bolesnika.

Ante Kanjer, specijalist vaskularne kirurgije, KBC Split, je održao predavanje o zbrinjavanju kroničnih rana u osoba s OKM.

Sanja Lovrić Kojundžić, specijalist radiolog, KBC Split, Medicinski fakultet Split je održala pregledno predavanje o radiološkoj dijagnostici OKM.

Ana Poljičanin, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, KBC Split, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, Medicinski fakultet Split, koja je održala predavanje o korištenju visoko-induktivnog magneta u rehabilitaciji osoba s OKM.

Ipak, za naglasiti je da je jedan od onih koji su privukli najveću pažnju auditorija, bio naš dragi gost, Sven Maretić, koji je svojim predavanjem o životu osobe s OKM i otvorio naš Tečaj.

Osim svih navedenih predavanja iz područja zbrinjavanja i rehabilitacije OKM, naglasak tijekom Tečaja je bio stavljeni na stjecanju praktičnog znanja tijekom triju radionica: o optimalnom korištenju invalidskih kolica, o disfunkciji mokraćnog mjehura i crijeva te o pravilnom zbrinjavanje kroničnih rana.

Prepoznajući važnost potrebe provođenje kvalitetne i pravovremene održavajuće rehabilitacije osoba s OKM te pružanja odgovora na brojna neodgovorena pitanja u rehabilitaciji, koja prati svjetska dostignuća ovaj tečaj smo bili zamislili bitnim u edukaciji svih sudionika rehabilitacijskog tima: studentima medicine, fizioterapije i sestrinstva, liječnicima i specijalizantima različitih specijalnosti (fizijatrima, neurolozima, neurokirurzima, traumatolozima, plastičnim kirurzima, vaskularnim kirurzima, trumatolozima, urolozima…), medicinskim sestrama, fizioterapeutima, ali i bolesnicima te njihovim obiteljima. Stoga nas nije ni začudio veliki odaziv polaznika Tečaja, kao ni nazočnost članova brojnih udruga, čiji članovi traže odgovor na brojna navedena pitanja. Potpora akademske zajednice u gradu Splitu te interes brojnih medija dali su za pravo članovima naše Katedre da su ovu inicijativu proveli u djelo.

Na ponos svih nas, i na korist naših bolesnika

Prof.dr.sc. Tonko Vlak, prim.dr.med.

Pročelnik Katedre za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

 

Slika 1. Inicijatori, organizatori, animatori : A. Poljičanin, I. Sunara, C. Hultling, T. Vlak, J. Grippeland

 

Slika 2. Prepuni amfiteatar Medicinskog fakulteta svjedočio je o dobro odabranim temama Tečaja

 

Slika 3. prof. Z. Đogaš, dekan Medicinskog fakulteta pozdravio je sudionike Tečaja na otvaranju

 

Slika 4. doajeni splitske i hrvatske medicine, čelnici splitskog ogranka Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, prof. I. Banović i prof. I. Urlić, održali su pozdravno slovo i dali potporu održavanju ovog skupa