Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Stručno mišljenje HDFRM o testiranju COVID-19

Zaprimili smo zamolbu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za pomoć stručnih društava HLZ-a vezano za konzultacije oko pandemije COVID 19: molimo Vas da pošaljete Vaša stručna mišljenja oko potrebe definiranja preporuka o testiranju u bolnicama i prijemu pacijenata u bolnice.  U COVID 19 DOPIS HLZ 0520 dijelimo očitovanje Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu (HDFRM) HLZ na zamolbu HZJZ, a u traženom roku za odgovor.