Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

STRUČNA PREDAVANJA KLINIKE ZA REUMATOLOGIJU, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU KBCSM

RASPORED STRUČNIH PREDAVANJA
KLINIKE ZA REUMATOLOGIJU, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
2022/2023
Predavanja se održavaju u Biblioteci Klinike s početkom u 12,00 sati ili u slučaju pogoršanja epidemioloških
prilika putem Webex platforme

Poveznica na raspored