Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

ŠKOLA INFILTRATIVNIH TEHNIKA: DRUGI STUPANJ – REHABILITACIJA PROLOTERAPIJOM Rijeka, 11. svibnja 2019.

ŠKOLA INFILTRATIVNIH TEHNIKA:
DRUGI STUPANJ – REHABILITACIJA PROLOTERAPIJOM
Rijeka, 11. svibnja 2019.

Više na poveznici