Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Seminar – Nove tehnologije u fizioterapiji (18.-19. veljače 2022.)

Seminar_Nove tehnologije._18-19-02-2022_V1