Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

SEMINAR NOVE TEHNOLOGIJE U FIZIKALNOJ I REHABILITACIJSKOJ MEDICINI, FIZIOTERAPIJI I RADNOJ TERAPIJI KVALITETA, UČINKOVITOST, SIGURNOST, 11. i 12. 12. 2020. godine u online obliku

SEMINAR
NOVE TEHNOLOGIJE U FIZIKALNOJ I REHABILITACIJSKOJ MEDICINI,
FIZIOTERAPIJI I RADNOJ TERAPIJI KVALITETA, UČINKOVITOST, SIGURNOST
Sveučilište Libertas i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u suradnji s HLZ-Hrvatskim društvom za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite i HLZ-Hrvatskim društvom za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, organiziraju dvodnevni seminar na temu „Nove tehnologije u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini, fizioterapiji i radnoj terapiji – kvaliteta, učinkovitost, sigurnost“.
Seminar je namijenjen svima onima čija je djelatnost fizikalna i rehabilitacijska medicina, fizioterapija i radna terapija, ali i svima koji koriste dijagnostičke i terapijske intervencije iz navedenih segmenata zdravstvene djelatnosti i žele saznati više o novim tehnologijama s aspekta kvalitete, sigurnosti i učinkovitosti. Seminar de se održati 11. i 12. 12. 2020. godine u online obliku.

Više na linku