Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Robotska terapija gornjih ili donjih ekstremiteta u Zavodu za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu KBC Rijeka

Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu HLZ-a i Pročelnica Zavoda za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu KBC Rijeka Prof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke Vrbanić  s veseljem vas obaviještavaju da je od 01. ožujka 2020. stupila na snagu Odluka HZZO-a o izmjenama i dopunama odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 22/20) u kojoj su objavljeni novi dijagnostičko-terapijski postupci (DTP) među kojima je i robotska terapija gornjih ili donjih ekstremiteta, te slijedi ugovaranje šifre za Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu KBC Rijeka.

Tome je prethodilo pozitivno mišljenje HD za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu HLZ-a i Predsjednika Prof. dr. sc. Tonka Vlaka za uvrštavanje robotike, kao jedne od metoda liječenja i rehabilitacije u Programu mjera zdravstvene zaštite Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (2019.-2021. godina), za područje Fizikalna medicina i rehabilitacija, te za definiranje šifre DTP postupka.

Još jedno vrijedno postignuće naše struke i stručnog društva, na dobrobit hrvatskih pacijenata!