Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Produljenje Memoranduma o razumijevanju – Cochrane Rehabilitation i HD za FRM HLZ-a

Produljen je Memorandum o razumijevanju između Cochrane Rehabilitation-a i Hrvatskoga društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu HLZ-a, koji je inicijalno potpisan po predsjedniku Prof. Tonku Vlaku tijekom kongresa HDFRM u Šibeniku 2018. godine. Produljenje vrijedi do kraja 2024. godine, čime HDFRM ostaje aktivni partner Cochrane Rehabilitation-a, a uz to je Doc. Frane Grubišić član Izvršnog odbora Cochrane Rehabilitation-a.

Pismo suglasnosti je pod linkovima na engleskom i hrvatskome jeziku:

Link na englesku inačicu

Link na hrvatsku inačicu

Čestitamo!