Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Poziv na prijavu za TESC sekciju (Trans European Scientific Contest) u okviru ESPRM/ISPRM Kongresa, 3-7. srpnja 2022.

25012022 HDFRM za TESC ISPRM ESPRM 2022

Invitation letter ESPRM Ambassadors for TESC 2022 ESPRM - ISPRM Congress