Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Online simpozij “Vitamin D” 22. rujna 2021.

 

Više detalja na poveznici