Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

8. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine, Šibenik, 27-30.08.2020.

8. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine, Šibenik, 27-30.08.2020.

Više na linku