Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

8. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine, Šibenik, 27-30.08.2020.

Na stranici https://kfrm2020.conventuscredo.hr/program-kongresa/ možete pogledati sva predavanja održana u sklopu 8. hrvatskog kongresa fizikalne i rehabilitacijske medicine. Klikom na bilo koje od predavanja zatražiti će Vaše korisničko ime i lozinku, koju ste primili ako ste registrirani na kongresu.

8. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine, Šibenik, 27-30.08.2020.

Više na linku