Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

KRKA-FARMA d.o.o. s Hrvatskim društvom za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu organizira četiri webinara, slijedeći 29. listopada 2020.

Poštovane kolegice i kolege,

Poboljšanje kvalitete života bolesnika cilj je svakog od nas.

KRKA-FARMA d.o.o. s Hrvatskim društvom za fizikalnu medicinu organizira četiri webinara tijekom kojih ćemo na primjerima slučajeva bolesnika obraditi suvremene teme iz fizikalne medicine i rehabilitacije.

Svoje mjesto na webinaru možete osigurati na sljedećem linku

Još više na linku: Zajedno za kvalitetniji život naših bolesnika