Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

III. BALNEOLOŠKI SKUP „Dr. Ivan Šreter” u Lipiku 17. svibnja 2013. god. (petak)

Poštovani,
Ispred Hrvatskog društva za balneoklimatologiju i prirodne
ljekovite činitelje Hrvatskoga liječničkog zbora i Specijalne bolnice za
medicinsku rehabilitaciju Lipik obavještavamo Vas o organizaciji i
pozivamo na aktivno učešće na
III. BALNEOLOŠKI SKUP „Dr. Ivan Šreter” koji će se održati u
Lipiku 17. svibnja 2013. god. (petak)
Želja nam je u znanstveno-stručnom dijelu prikupiti priopćenja na
temu:
· Liječenje vodom u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini
( pri tom ne očekujemo priopćenja samo fizijatara iz toplica već i
ostalih kolega koji mogu prikazati nešto iz navedenog područja).
Molimo preliminarnu prijavu i naslov rada uz kratki sažetak poslati
do 15. veljače 2013. god. na dolje navedeni e-mail.
Srdačno Vas pozdravljamo i s radošću očekujemo u Lipiku!
Oto Kraml v.r. Goran Ivanišević, v.r.
POZIV ZA SLANJE RADOVA ZA ZBORNIK RADOVA
Cjelokupni rad, koji sadrži: naslov na hrvatskom i engleskom
jeziku, ime i prezime autora, naziv i adresu ustanove, sažetak na
hrvatskome jeziku (do 7 redaka) s ključnim riječima (do 5) i
njihov prijevod na engleski jezik, uvod, kratki opis problema –
svrhe rada, materijal i metodu, bitne rezultate po mogućnosti
brojčano izražene, raspravu, zaključke donesene na temelju
vlastitih rezultata i literaturu (do 20 navoda) molimo poslati u
Word formatu (tekst opsega do 6 (šest) A4 stranica sa svim
prilozima, na jednoj stranici do 25 redaka s po 80 znakova u
svakom, uključujući razmake, sa slovima veličine 12 točaka, font
Times New Roman – najkasnije do 1. travnja 2013. na e-mail:
oto.kraml@bolnica-lipik.hr