Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

CroCoS (Croatian Cochrane Symposium). Simpozij će se održati 29. lipnja (petak) na Medicinskome fakultetu u Splitu, s početkom u 9 sati

CroCoS (Croatian Cochrane Symposium). Simpozij će se održati 29. lipnja (petak) na Medicinskome fakultetu u Splitu, s početkom u 9 sati, u predavaoni A116 (na prvom katu zgrade A fakulteta).

Program