Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

6. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine HLZ-a, u Šibeniku od 14. do 17. travnja 2016. godine.

6. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine HLZ-a koji će se održati u hotelu „Solaris“ u Šibeniku od 14. do 17. travnja 2016. godine.

 

http://kfrm2016.conventuscredo.hr/

Informacije o događaju:

Datum događanja:  13.04.2016 22:00h

Točna lokacija: