Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

4. Hrvatsko – slovenski simpozij rehabilitacijske medicine i Obilježavanje dva stoljeća kontinuiranog rada liječnika u Bolnici Varaždinske Toplice

ORGANIZATORI:
Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Varaždinske Toplice
PROGRAM
Petak, 04.12.2015.
13:00 Registracija
14:00 Otvorenje
14:30 Uvodno predavanje. Dr. Silva Potrebica: Obilježavanje dva stoljeća kontinuiranog rada liječnika u Bolnici Varaždinske Toplice
Teme iz neurološke rehabilitacije
18:00 Rasprava
20:30 Svečana večera
Subota, 05.12.2015.
08:30 Teme iz neurološke rehabilitacije
12:00 Rasprava
DRUŠTVENI PROGRAM
Petak, 04.12.2015, 20:30 Svečana večera za sudionike simpozija.
Subota, 05.12.2015, poslijepodne: animacija, obilazak Rimskih iskopina, posjet Muzeju.
STRUČNO-ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Nataša Kos, Tonko Vlak, Silva Potrebica, Saša Moslavac, Klemen Grabljevec, Metka Moharič, Daniela Šošo, Frane Grubišić, Jurij Karapandža, Tea Schnurrer Luke Vrbanić, Ivan Džidić, Pavao Vlahek, Katarina Lohman Vuga, Zrinka Jerić.
KOTIZACIJA
Za članove hrvatskog i slovenskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu NEMA KOTIZACIJE.
Za ostale kotizacija je: 500 kn. Uplata kod HLZ-a: IBAN HR7423600001101214818, poziv na broj: 268-5.
REGISTRACIJA
Krajnji rok za prijavu sudionika je 30.10.2015.
Članovi iz Hrvatske javljaju se na email: sasa.moslavac@vz.t-com.hr
Članovi iz Slovenije javljaju se na email: vesna.grabljevec@ir-rs.si
BODOVI
Sukladno Pravilniku Hrvatske liječničke komore.
Strokovno srečanje bo prijavljeno kot redno podiplomsko izobraževanje zdravnikov in zdravstvenih delavcev pri SZD in IVZ.
HOTELSKI SMJEŠTAJ
Rezervaciju smještaja potrebno je napraviti najkasnije do 30.10.2015. godine.
Uplate smještaja po predračunu najkasnije do 02.12.2015.
Odsjek marketinga i prodaje hotela Minerva:
+385(0)42 630 830 ili +385(0)42 630 831, e-mail: prodaja.minerva@sbvzt.hr
Cijena noćenja s doručkom 260,00 kn po osobi dnevno.
Doplata za jednokrevetnu sobu 80,00 kn dnevno.
Boravišna pristojba s osiguranjem 7,12 kn dnevno.
Doplata za ručak 85,00 kn.
U uslugu smještaja uključeno je korištenje rekreacijskih bazena.
Na raspolaganju su i usluge Centra zdravlja Minerva Medica, uz prethodnu rezervaciju termina i dodatnu doplatu.
IZLAGAČKI PROSTOR
Rezervacija za izlagački prostor: Snježana Bahunek Hrženjak, tel +385(0)42 630 535, e- mail: snjezana.bahunekhrzenjak@sbvzt.hr ili marketing.minerva@sbvzt.hr
UPUTE AUTORIMA
Krajnji rok za prijavu sažetaka je 30.10.2015.
Moguće je prijaviti sažetak za poster prezentaciju.
Sažeci za poster prezentaciju, kao i in extenso radovi pozvanih predavača tiskat će se u suplementu časopisu “Fizikalna i rehabilitacijska medicina”.
Sažetke molimo poslati na:
hrvatski autori: sasa.moslavac@vz.t-com.hr
slovenski autori: natasa.kos@kclj.si
Poster prezentacija
Strukturirani sažeci (na materinjem i engleskom jeziku) mogu sadržavati do 250 riječi (uključujući ključne riječi). Za prihvaćene postere bit će osigurano polje veličine 100×150 cm, kao i prikladni materijal (pribadače, ljepljiva traka i sl).
Pozvana predavanja
Pozvani predavači govorit će na materinjem ili engleskom jeziku, predviđeno vrijeme predavanja je 20-30 minuta.
Tekst predavanja sa strukturiranim sažetkom je na materinjem jeziku, uz strukturirani sažetak i na engleskom jeziku. Tablice, slike i crteži opisuju se dvojezično, na materinjem i engleskom jeziku. Naslovna strana treba sadržavati: naslov, kako je određen u programu, puno ime autora, akademske kvalifikacije i afilijaciju, adresu za korespondenciju, uključujući telefon i e-mail. Znanstveni članak molimo pisati tako da sadržava cjeline: Uvod, Metode rada i bolesnici, Rezultati, Rasprava, (Zaključak). Pregledni članak molimo pisati tako da sadržava cjeline: Uvod, Pregled područja po točkama, Zaključak.
Literaturni navodi se u tekstu označavaju brojevima u zagradi, redoslijedom pojavljivanja.
Literatura se piše na posebnom listu papira i navodi rednim brojem, redoslijedom kako se pojavljuje u tekstu. Ako rad ima do 6 autora, navode se sva imena, a kod sedam i više autora prva tri, dok se za ostale piše: i sur. Kratice časopisa pišu se prema uvriježenim nazivima kao što ih navodi Index Medicus. Autore molimo da ne prelaze više od 10 stranica na papiru veličine A4, s duplim proredom, koristeći veličinu slova od 12 točaka u MS Word formatu.
DO VIĐENJA U VARAŽDINSKIM TOPLICAMA

Informacije o događaju:

Mjesto događanja: Varaždinske Toplice

Datum događanja:  04.12.2015 11:00h

PDF program: Preuzmite PDF program

Točna lokacija: