Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Lošinjska škola prirodnih ljekovitih činitelja “Prirodna llječilišta – hrvatski brand”, Veli Lošinj, 4.-6. rujna 2009.

Hrvatska liječnička komora boduje s 10 bodova predavače i 8 bodova slušatelje!

 P R O G R A M

PETAK, 4. rujna 2009.

14,00-18,00   Prijava sudionika

16,00-16,10   Otvorenje X. Lošinjske škole prirodnih ljekovitih činitelja

16,10-18,10   Usmena priopćenja s raspravom u trajanju do 10 minuta

Berislav Skupnjak: Prilagodba i renesansa svojevremeno stečenog branda ljekovitih prirodnih činitelja Hrvatske

Dragan Roša: Sunce i njegov utjecaj na Zemlju

Darko Vlahović: Hrvatsko otočje: prostor iznimne rekreacijske kvalitete

Mili Razović: Srednjedalmatinski otoci kao turistički brand zdravog života

Mirna Andrijašević: Kineziološki programi u suvremenom lječilišnom turizmu Hrvatske

Stjepan Pepeljnjak, Maja Šegvić Klarić: Aromaterapija – hrvatski brend: antifungalno djelovanje aerosola eteričnih ulja

Jadranka Roša: Šuma – hrvatski ekološki brand

Nada Tomasović Mrčela, SpomenkaTomek-Roksandić, Tihomir Majić, Mate Ljubičić, Goran Perko, Marica Lukić, Zvonimir Šostar: Zdravstveni turizam za starije osobe – hrvatski brand

Zmago Turk, Jože Barovič:Važnost prirodnih lječilišta za razvoj rehabilitacijske medicine u Sloveniji

Mirana Malc: Slovenska morska lječilišta

Karl Lipovec, Jože Barovič, Lucijan Borko, Zmago Turk: Usporedba rezultata liječenja TENS-om i peloidnom terapijom (pohorska šota) bolesnika s kroničnim miofascialnim bolom

18,10-18,30   Stanka

18,30-19,20   Usmena priopćenja s raspravom u trajanju do 10 minuta

Đurđica Šimičić: Lošinj – otok vitalnosti i zdravlja

Ljubiša Postolović: Zrak otoka Lošinja – nepromjenljiva vrijednost

Anamarija Margan: Kako je započela telemedicina na mom otoku

Dorian Božičević, Vladis Vujnović: Astronomija u kulturnoj ponudi lječilišta

Nikolina Ribarić, Jadranka Hofmann, Višnja Hinić: Sredstva za čišćenje i njihov utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi

19,30   Domjenak

21,00   Posjet Kuli

SUBOTA, 5. rujna 2009.

8,00-11,00     Prijava sudionika

8,30-9,00       Jutarnja gimnastika na igralištu Lječilišta

10,00-11,50   Usmena priopćenja s raspravom u trajanju do 10 minuta

Jasna Antolović, Nenad Antolović, Mara Antolović, , Emanuele Coppola, Gianni Pecchiar, Marta Piccoli, Martina Hervat: Analiza viđenja sredozemne medvjedice u hrvatskom dijelu Jadrana 2006.-2009.

Darko Vlahović, Jeronim Martinić, Markito Marinković: Osloboditi Bol od pritiska apartmanizacije.

Vesna Lelas: Zdrava prehrana – dio hrvatskog lječilišnog branda

Oto Kraml, Antun Haramija: Prehrana kao značajan adut zdravstvenog turizma

Jelena Ivanišević: Brendiranje hrvatskog kulinarstva, zakonodavstvo i potencijali

Tatjana Kehler, Viktor Peršić, Emil Bratović, Jasminka Smiljanić: Opatija – brand medicinskog turizma u Hrvatskoj

Rade Knežević: Analiza razvitka zdravstvenog turizma u Gorskom kotaru

Nada Jačmenica, Marica Nadih, Jasminka Halužan Bariša, Željko Pušenjak, Dragica Kralj: Krapinske Toplice – hrvatski brand

Nataša Janev Holcer, Radovan Čepelak, Damir Andabaka, Ankica Senta Marić: Razvoj Lječilišta Naftalan kao hrvatski brand

Vesna Budišin, Radmila Belović-Ivanković, Daria Vuger-Kovačić: Rezultati liječenja kronične križobolje u Varaždinskim Toplicama

Oto Kraml, Nada Knežević – Kraml: Lipik kao lječilišni brand kroz stoljeća

Senka Rendulić Slivar, Oto Kraml, Jasminka Stričević: Ima li mjesta za fartlek u našim lječilištima?

11,50-12,10   Stanka

12,10-13,00   Usmena priopćenja s raspravom u trajanju do 10 minuta

Nina Bašić- Marković: Aromaterapija u Hrvatskoj danas

Damir Gortan, Ksenija Berdnik – Gortan, Ivica Klapan, Željko Vranješ, Jure Lukinović: Biostimulacijska fotodinamska terapija u liječenju alergija i kroničnih upala nosa i sinusa

Tanja Ivek: Selo – destinacija budućnosti?

Antonij Pecikoza: Uloga zdravstvenog turizma u turističkoj ponudi

13,00-13,30   Rasprava i zaključci

14,00-15,30   Zajednički objed

16,00-19,00   Stručni izlet pješice (Potrebna tjelesna kondicija, odjeća i obuća za hod po kamenitom tlu!)

NEDJELJA, 6. rujna 2009.

9,30-14,00      Stručni izlet brodom

Kotizaciju, 700,00 kn, uplaćuje se na kunski žiro račun: AMZH, Praška 2/III, 10000 Zagreb u Zagrebačkoj banci br. 2360000-1101481831 s pozivom na broj 09/09, svrha doznake Veli Lošinj 2009. ili pri registraciji.

Preporučujemo razgledati u Velomu Lošinju:

  • u Lječilištu – izložbu Cesare Stefanija (1924.) “Osam velološinjskih kapetana i brodograditelja”, perivoj
  • u Kuli – izložbu “Bartolomeo Vivarini: Bogorodica s djetetom i svecima” i stalni postav
  • župnu crkvu sv. Antuna Opata (Pustinjaka) i crkvu Gospe od anđela,
  • Lošinjski edukacijski centar o moru.

Nakon objeda u subotu, 5. rujna, organizira se izlet po južnomu dijelu otoka Lošinja u trajanju tri sata (Lječilište – crkva sv. Nikole i sv. Ane – uvala Kriška – Rovenska – Lječilište). Potrebna je primjerena tjelesna kondicija, obuća za pješačenje po kamenitu tlu i prikladna odjeća.

U nedjelju, 6. rujna, organizira se izlet brodom u trajanju od 4 sati.

Znanstveni skup “Prirodna lječilišta – hrvatski brand” 15. je u nizu skupova u organizaciji Odbora za zdravstveni turizam i prirodne ljekovite činitelje Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, koji su se bavili prirodnim ljekovitim činiteljima i njihovom primjenom u medicini i zdravstvenom turizmu. Zajedno s prethodnima “Prirodni ljekoviti činitelji u Hrvatskoj” (Zagreb, 29. siječnja 2000.), “Morski ljekoviti činitelji u Hrvatskoj ” (Veli Lošinj, 8.-10. rujna 2000.), “Toplički ljekoviti činitelji u Hrvatskoj ” (Stubičke Toplice, 16.-17. veljače 2001.), “Zdravstveni turizam u Hrvatskoj” (Veli Lošinj, 7.-9. rujna 2001.), “Prirodni ljekoviti činitelji u promicanju zdravlja čovjeka u 21. stoljeću” (Varaždinske Toplice, 3.-4. prosinca 2001.), “Zdravstveni turizam i vrednovanje prirodnih ljekovitih činitelja” (Veli Lošinj, 6.-8. rujna 2002.), “Zdravstveni turizam i prirodni ljekoviti činitelji u Hrvatskoj” (Veli Lošinj, 5.-7. rujna 2003.), “Zdravstveni turizam, prehrana, kretanje i zaštita okoliša u Hrvatskoj” (Veli Lošinj, 10.-12. rujna 2004.), “Zdravstveni i lječilišni turizam – metode i programi” (Veli Lošinj, 9.-11. rujna 2005.), “Zdravlje – kvaliteta života” (Veli Lošinj, 8.-10. rujna 2006.), “Lječilišta, zdravlje, stres” (Veli Lošinj, 7.-9. rujna 2007.), “Balneologija i lječilišna medicina u Hrvatskoj” (Zagreb, 29. listopada 2007.), “Lječilišna medicina, hidroterapija, aromaterapija” (Veli Lošinj, 5.-7. rujna 2008.) i “Zdravlje, kultura, priroda” (Klanjec, 20.-22. ožujka 2009.) osigurat će bolju budućnost korištenja prirodnih ljekovitih činitelja u Hrvatskoj.

Prim. mr. sc. Goran Ivanišević                                                    Mr.ph. Renata Žugić

 

AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR

LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ

 

organiziraju znanstveni skup

  1. lošinjska škola prirodnih ljekovitih činitelja

“Prirodna llječilišta

– hrvatski brand”

 

 

 

 

 

Veli Lošinj, 4.-6. rujna 2009.