Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

1.globalni kongres medicinske robotike – ROBOMED-3 Event Rovinj summit

Poštovani,

U Rovinju, ove jeseni, od 21.-25. rujna 2021. (intro policy event 21.9., te stručni dio 22.-25.9.) održati će se 1. globalni kongres medicinske robotike ROBOMED – 3 Event Rovinj summit s tri događaja koji objedinjuje 

§  24. konferenciju Međunarodnog društva za funkcionalnu električnu stimulaciju (International Functional Electrical Stimulation Society – IFESS),

§  XI konferencija o vanjskoj kontroli ljudskih ekstremiteta (External Control of Human Extremities – ECHE).

§  Ljetnu školu Summer school of Wearable robotics for rehabilitation (Nosiva robotika za rehabilitaciju).

Sva ova tri događanja biti će promatrana kroz široki spektar neurologije, pedijatrijske rehabilitacije, neuroznanosti, invazivne i neinvazivne medicinske robotike, fizike, inženjerstva i neurorehabilitacije.

Sažetci svih prihvaćenih i predstavljenih radova bit će objavljeni u časopisu Artificial organs (Wiley online library – Impact Factor: 3.094)

 

Više informacija nalazi se na internet stranici  3eventrovinj.com