Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Invitation letter ESPRM Ambassadors for TESC 2022 ESPRM - ISPRM Congress