Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Raspored stručnih predavanja na Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC Sestre milosrdnice 2018/2019

Raspored stručnih predavanja na Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC Sestre milosrdnice. Predavanja će biti bodovana prema Pravilniku HLZ-a.

 

Link