Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Potreba za specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije – Poliklinika Terme Selce-Rijeka

Potreba za liječnicima - zapošljavanje članovi HDFRM