Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Online sastanak HDFRM HLZ-a: COVID-19 i fizikalna i rehabilitacijska medicina, 01.03.2021., 18:00-19:30

Link na letak

Detalji o pristupu online stručnom sastanku slijede!