Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Galerija fotografija 7. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine

Pogledaje kako nam je bilo na 7. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine u Šibeniku.

19.4.2018

20.4.2018

21.4.2018

22.4.2018