Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

5th MUSCULOSKELETAL SONOGRAPHY COURSE FOR RHEUMATOLOGISTS -BASIC LEVEL, 3rd MUSCULOSKELETAL SONOGRAPHY COURSE FOR RHEUMATOLOGISTS -INTERMEDIATE LEVEL, Zagreb, November 19th – November 21st, 2020.

5th MUSCULOSKELETAL SONOGRAPHY COURSE FOR RHEUMATOLOGISTS
-BASIC LEVEL

3rd MUSCULOSKELETAL SONOGRAPHY COURSE FOR RHEUMATOLOGISTS
-INTERMEDIATE LEVEL

Zagreb, November 19th – November 21st, 2020.

Više na linku